Gevoelens over het leven: Wat moeten wij nastreven in ons leven?

Vandaag heb ik op YouTube iets nieuws gezien. In een slecht verlichte kamer ligt een stapel RMB op de vensterbank. Een persoon die bij het raam stond, vouwde de RMB in de vorm van een vliegtuig. Daarna gooide deze persoon de RMB een voor een uit het raam. Ik voelde mij erg geraakt door dit beeld, want dit was een besmet persoon uit Wuhan in thuis-issolatie. Zijn act lijkt ons hetzelfde te vertellen: geld vóór het leven en de dood is als een stuk nutteloos papier en is helemaal niets waard.

Lees verder “Gevoelens over het leven: Wat moeten wij nastreven in ons leven?”

Zalig zijn de armen van geest

Dagelijkse bijbeltekst

Uit de woorden van de Heer begrijpen we dat de Heer van degenen houd die nederig zijn en de waarheid zoeken. Zulke mensen kunnen het hemelse koninkrijk der hemelen binnengaan. Wat voor soort mensen zijn de armen van geest bij het binnengaan van koninkrijk van God? Hoe kunnen we armen van geest zijn om Gods koninkrijk der hemel binnen te gaan? Daar dacht ik een hele poos over na, maar ik vond geen licht, en ik dacht er tot in de middag over door, toen ik toevallig een bijeenkomst had waar ik deze kwestie met mijn broeders en zusters kon bespreken en onderzoeken.

Lees verder “Zalig zijn de armen van geest”

Gods voetstappen nauwgezet volgen

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen

De pest verspreidt zich nog steeds. Sommige landen bevinden zich nog steeds geïsoleerd en zijn nog steeds geblokkeerd. Maar door gebrek aan voedsel lopen sommige mensen het risico van het raken van besmet met virus om te werken. Geconfronteerd met een dergelijke omgeving voelen veel mensen zich in paniek en hulpeloos. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Er is één pad. Dat is dat we terugkomst van Jezus zo snel mogelijk verwelkomen! Omdat de komst van verschillende rampen de profetieën van de komst van de Heer vervult. De Heer keert terug en redt ons van allerlei soorten lijden, dus moeten we aandacht besteden aan het zoeken naar Gods voetstappen. Alleen wanneer we de Heer ontmoeten, kunnen we de kans krijgen om door God beschermd te worden.

Lees verder “Gods voetstappen nauwgezet volgen”

God te vertrouwen in ziekte

Vandaag ging ik op bezoek bij een zuster van Suriname, haar hartziek wordt steeds ernstig, dus moet ze geopereerd woorden, haar kind is nog jong en heeft verzorging nodig, ze is erg zwak. Ik ben geen dokter, noch kan ik haar medische hulp bieden, maar ik kan voor haar bidden, (kijk naar: christelijke gebeden) en ik communiceer Gods wil met haar en ervaringen van broeders en zusters die ziek hebben meegemaakt, zodat ze een sommige hulp kan krijgen. Dus ik vond een verhaal op internet, het gaat over ervaring die broeders en zusters ziek zijn geweest, dan las ik het voor aan haar. De hoofdpersoon in het artikel werd geconfronteerd met een ernstige ziekte, aan het begin maakte hij zorgen erover, later begon hij te vertrouwen op Gods woorden om te ervaren, tenslotte ontdeed hij zich van de band van de ziekte. Dit artikel heeft zuster veel bemoedigingen gegeven. Ongeacht hoe moeilijk in de toekomst, is ze bereid om ermee te confronteren.

Lees verder “God te vertrouwen in ziekte”

Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?

De broeders en zusters die in de Heer geloven, weten dat de farizeeën en de Romeinse regering de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld, maar kent u de grondoorzaak van het verzet van de farizeeën tegen de Heer Jezus? Deze vraag is cruciaal voor ons om de wederkomst van de Heer te verwelkomen.

Lees verder “Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?”

Waarom drukt God alleen de waarheid uit, maar vertoont Hij geen wonderen en tekenen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert?

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen en de profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in feite vervuld. We dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij woorden zal uitdrukken om de mens te redden. Waarom drukt God alleen de waarheid uit, maar vertoont Hij geen wonderen en tekenen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen?

Lees verder “Waarom drukt God alleen de waarheid uit, maar vertoont Hij geen wonderen en tekenen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert?”

Christelijk lied ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’

De Heer Jezus zegt: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27). De grootste hoop voor ons in het geloven in de Heer is om de Heer te kunnen verwelkomen en om door de Heer te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Tegenwoordig vervullen de frequente rampen de profetie over de komst van de Heer. Degenen die echt in de Heer geloven voelen dat de Heer teruggekeerd moet zijn. (kijk naar: de wederkomst van de Heer)

Lees verder “Christelijk lied ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’”

De wijze maagden luisteren goed naar Gods stem

Hoe kun je Gods stem herkennen? Gods uitspraak heeft bepaalde kenmerken

Laten wij eerst na gaan denken over de volgende vraag: Hoe heeft God alle dingen, de hemel en de aarde gemaakt? Hoe heeft de Heer Jezus Lazarus opgewekt uit de dood? Het is waar, dit staat allemaal in Gods woorden. In het begin heeft God met Zijn stem de hemel en aarde geschapen. De Heer Jezus heeft Zijn stem gebruikt bij het tot leven roepen van Lazarus. Het is dus duidelijk te zien dat Gods woord kracht en gezag bezit. Dat kan niemand God nadoen.

Lees verder “De wijze maagden luisteren goed naar Gods stem”