Maak jij de fout die de farizeeën maakten in je benadering van de terugkomst van de Heer?

De broeders en zusters die in de Heer geloven, weten dat de farizeeën en de Romeinse regering de Heer Jezus aan het kruis hebben genageld, maar kent u de grondoorzaak van het verzet van de farizeeën tegen de Heer Jezus? Deze vraag is cruciaal voor ons om de wederkomst van de Heer te verwelkomen.

Jezus wordt gekruisigd

God zegt: “Willen jullie weten wat er aan de wortel van de tegenstand van de farizeeërs tegen Jezus ligt? Willen jullie de essentie van de farizeeërs kennen? Ze zaten vol fantasieën over de Messias. Sterker nog, ze geloofden alleen dat de Messias zou komen, maar de waarheid van het leven zochten ze niet. En dus wachten ze zelfs in de huidige tijd nog op de Messias, want ze kennen de weg van leven niet, en ze weten niet wat de weg van de waarheid is. Hoe, zeggen jullie, kunnen zulke dwaze, eigenwijze en onwetende mensen de zegen van God ontvangen? Hoe kunnen ze de Messias zien? Ze stonden tegen Jezus op omdat ze niet wisten waar het werk van de Heilige Geest heen leidde, omdat ze de weg van de waarheid die door Jezus onder woorden was gebracht niet kenden en bovendien de Messias niet begrepen. En omdat ze de Messias nog nooit hadden gezien, en nog nooit in het gezelschap van de Messias hadden verkeerd, maakten ze de fout om zich tevergeefs aan de naam van de Messias vast te klampen en zich ondertussen op alle mogelijke manieren tegen het wezen van de Messias te verzetten. In essentie waren deze farizeeërs koppig, arrogant en gehoorzaamden ze de waarheid niet. Het principe van hun geloof in God is als volgt: Hoe wijs je preken ook zijn, hoe hoog je gezag, jij bent Christus niet tenzij je Messias wordt genoemd. Zijn dit geen ongerijmde en belachelijk ideeën? Ik vraag jullie nogmaals: is het niet heel makkelijk voor jullie om de fouten van de vroegste farizeeërs te begaan, omdat jullie niet het geringste begrip van Jezus hebben? Kun je de weg van de waarheid onderscheiden? Kun je echt garanderen dat je je niet zult verzetten tegen Christus? Kun je het werk van de Heilige Geest volgen? Als je niet weet of je je zult verzetten tegen Christus, dan zeg ik dat je al op de rand van de dood leeft. Zij die de Messias niet kenden waren allemaal in staat om zich tegen Jezus te verzetten, of om Jezus te verwerpen, of kwaad te spreken over Hem. Mensen die Jezus niet begrijpen, kunnen Hem allemaal ontkennen en beschimpen. Ze zijn bovendien in staat de terugkeer van Jezus als het bedrog van Satan te zien en meer mensen zullen de in het vlees teruggekeerde Jezus veroordelen. Maakt dit alles jullie niet bang? Jullie krijgen met blasfemie tegen de Heilige Geest te maken, de verwoesting van de woorden van de Heilige Geest aan de kerken, en de afwijzing van alles dat Jezus tot uitdrukking heeft gebracht. Als jullie zo verward zijn, wat kunnen jullie van Jezus krijgen? Hoe kunnen jullie het werk van Jezus begrijpen wanneer Hij naar het vlees terugkeert op een witte wolk, als jullie koppig blijven weigeren je je fouten te realiseren? Dit is wat ik jullie vertel: mensen die de waarheid niet aanvaarden, maar blind de komst van Jezus op een witte wolk afwachten, zullen zeker blasfemie plegen jegens de Heilige Geest, en zij behoren tot de categorie die vernietigd zal worden. Jullie willen slechts de genade van Jezus ontvangen en genieten van het zalige hemelrijk, maar jullie hebben de woorden die Jezus heeft gesproken nooit gehoorzaamd en jullie hebben de waarheid die Jezus heeft geuit toen Hij terugkeerde naar het vlees nooit ontvangen. Wat hebben jullie te bieden in ruil voor het feit dat Jezus op een witte wolk terugkomt? Is het de eerlijkheid waarmee jullie regelmatig zonden begaan en ze vervolgens opbiechten, steeds weer? Wat kunnen jullie als offer aanbieden aan Jezus die op een witte wolk terugkeert? Zijn het de jaren van werk waarmee jullie jezelf prijzen? Wat hebben jullie te bieden zodat de teruggekeerde Jezus jullie kan vertrouwen? Is het die arrogante natuur van jullie, die aan geen enkele waarheid gehoorzaamt?

Laten we lering trekken uit het falen van de joden, en verre blijven van het misleide geloof in en de verafgoding van enige mens. Laten we nooit door een mens, gebeurtenis of ding gebonden of beheerst worden, of door status en gezag. En met een Godvrezend hart de waarheid zoeken, aanvaarden en ons eraan onderwerpen. In het bijzonder in verband met de verwelkoming van de komst van de Heer, dienen we deze kwestie met een Godvrezend hart te behandelen, en goed te letten op wat de Geest tegen de kerken zegt. Als we iemand horen getuigen dat de Heer is teruggekeerd, dienen we actief op zoek te gaan en dat te onderzoeken, zodat we dat kunnen aanvaarden en ons eraan onderwerpen zodra we bevestigd hebben dat het inderdaad de stem van God is en de uitdrukking van de waarheid. Alleen op die manier zullen we in staat Gods voetstappen volgen om het feest van het Lam bruiloft van het Lam wonen.

❀.❋.❀══════❀.❋.❀══════❀.❋.❀

2000 jaar geleden legden farizeeën mensen elke dag de bijbel uit en stonden ze op het kruis om te bidden. Hun uiterlijk leek zo vroom. Maar toen de Heer Jezus kwam, weerstonden en veroordeelden ze de Heer altijd. Ze hadden helemaal geen vrees aan God. Vandaag is wederkomst van Christus om nieuw werk te doen. Maar in de laatste dagen verschijnen er farizeeën weer. Van buitenkant baden ze ook tot de Heer en hadden ze de liefde. Maar toen ze geconfronteerd zijn met de terugkeer van de Heer, weerstonden en veroordeelden ze Hem altijd. Wil je weten wie farizeeën zijn van de laatste dagen? Hoe worden ze geopenbaard? Beveel je aan Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Wie zijn de farizeeën van deze tijd?’

Ervaringen en getuigenissen van christenen ‘Wie zijn de farizeeën van deze tijd?’

De hoofdpersoon is een vrome christen die nadat ze de Heer jarenlang oprecht heeft gediend het evangelie van de laatste dagen van Almachtige God aanvaardt. Omdat de dominees van haar oude kerk de Bijbel goed kennen en hun gemeente vaak leren om alert te zijn op de terugkeer van de Heer, gelooft ze dat als ze de woorden van Almachtige God zouden lezen, ze de stem van de Heer zeker zouden herkennen en Almachtige God zouden erkennen als de teruggekeerde Heer Jezus en dan de Heer met blijdschap zouden verwelkomen. Maar als de dominees het nieuws van de komst van de Heer horen, weigeren ze tot haar verbazing niet alleen om er meer over te vernemen, maar doen ze hun best om haar te beletten om de ware weg te aanvaarden. Ze verspreiden ketterijen en dwalingen om broeders en zusters in de kerk te misleiden, zodat ze de ware weg niet onderzoeken. Ze proberen zelfs te zorgen dat ze haar geloof in Almachtige God opgeeft door te dreigen haar werk voor de kerk te beëindigen en haar uit de kerk te zetten. Uit het gedrag van de dominees blijkt echter duidelijk de ware aard van de dominees en ouderlingen – huichelaars die zich verzetten tegen God – en ze ziet in dat zij inderdaad de farizeeën van deze tijd zijn. Ze bevrijdt zich uit hun kooi en van hun controle en wordt nog meer vastbesloten om Almachtige God te volgen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s