Ken je de relatie tussen de Bijbel en God?

Vroeger hielp de Bijbel me in mijn geloof om de Heer te kennen en onze dominee zei altijd dat de Bijbel het fundament van ons geloof is. Ik dacht dat geloof in de Bijbel hetzelfde was geloof in de Heer en sloeg de woorden erin zelfs hoger aan dan de Heer. Ik had altijd een paar afgesleten oude passages paraat maar dacht er niet aan om Gods woorden te praktiseren. Tot ik het werk van de laatste dagen van God aanvaardde en zag wat Zijn woorden uitdrukken, begreep ik de relatie tussen God en de Bijbel. De fouten in mijn geloof werden eindelijk verholpen.” Beste vrienden, kijk je uit naar de wederkomst van de Heer? Kijk je ernaar uit om het koninkrijk van God binnen te gaan? luister samen naar haar verhaal. ik hoop dat jullie erbij baat zouden kunnen krijgen, Moge God u leiden en verlichten.

Lees verder “Ken je de relatie tussen de Bijbel en God?”

Hoe moeten we in God geloven om door God te worden goedgekeurd?

In het echte leven kunnen we onvermijdelijk onbevredigende dingen tegenkomen, zoals: kinderen die ziek zijn, werk dat niet goed loopt, man en vrouw die op gespannen voet staan, een gezin die in een ramp verkeerd, enz. Wanneer we met deze dingen worden geconfronteerd, voelen we ons ongemakkelijk en pijnlijk in ons hart. Als sommige broeders en zusters deze moeilijkheden tegenkomen, moeten ze eerst bidden en Gods wil zoeken zonder te klagen. Sommige mensen zullen het verkeerd begrijpen en over God klagen en zelfs God verraden. Zijn onze manifestaties in overeenstemming met Gods wil? Hoe moeten we in God geloven om door God te worden geprezen?

Lees verder “Hoe moeten we in God geloven om door God te worden goedgekeurd?”