Ken je de relatie tussen de Bijbel en God?

Vroeger hielp de Bijbel me in mijn geloof om de Heer te kennen en onze dominee zei altijd dat de Bijbel het fundament van ons geloof is. Ik dacht dat geloof in de Bijbel hetzelfde was geloof in de Heer en sloeg de woorden erin zelfs hoger aan dan de Heer. Ik had altijd een paar afgesleten oude passages paraat maar dacht er niet aan om Gods woorden te praktiseren. Tot ik het werk van de laatste dagen van God aanvaardde en zag wat Zijn woorden uitdrukken, begreep ik de relatie tussen God en de Bijbel. De fouten in mijn geloof werden eindelijk verholpen.” Beste vrienden, kijk je uit naar de wederkomst van de Heer? Kijk je ernaar uit om het koninkrijk van God binnen te gaan? luister samen naar haar verhaal. ik hoop dat jullie erbij baat zouden kunnen krijgen, Moge God u leiden en verlichten.

Lees verder “Ken je de relatie tussen de Bijbel en God?”

Gevoelens over het leven: Wat moeten wij nastreven in ons leven?

Vandaag heb ik op YouTube iets nieuws gezien. In een slecht verlichte kamer ligt een stapel RMB op de vensterbank. Een persoon die bij het raam stond, vouwde de RMB in de vorm van een vliegtuig. Daarna gooide deze persoon de RMB een voor een uit het raam. Ik voelde mij erg geraakt door dit beeld, want dit was een besmet persoon uit Wuhan in thuis-issolatie. Zijn act lijkt ons hetzelfde te vertellen: geld vóór het leven en de dood is als een stuk nutteloos papier en is helemaal niets waard.

Lees verder “Gevoelens over het leven: Wat moeten wij nastreven in ons leven?”

De wijze maagden luisteren goed naar Gods stem

Hoe kun je Gods stem herkennen? Gods uitspraak heeft bepaalde kenmerken

Laten wij eerst na gaan denken over de volgende vraag: Hoe heeft God alle dingen, de hemel en de aarde gemaakt? Hoe heeft de Heer Jezus Lazarus opgewekt uit de dood? Het is waar, dit staat allemaal in Gods woorden. In het begin heeft God met Zijn stem de hemel en aarde geschapen. De Heer Jezus heeft Zijn stem gebruikt bij het tot leven roepen van Lazarus. Het is dus duidelijk te zien dat Gods woord kracht en gezag bezit. Dat kan niemand God nadoen.

Lees verder “De wijze maagden luisteren goed naar Gods stem”

Tijdens de rampen bidden in Gods nieuwe Naam, kunnen wij door God worden beschermd.

Momenteel worden de rampen steeds groter, vasten en bidden veel mensen om de naam van de Heer aan te roepen en om de bescherming van de Heer te kunnen verkrijgen. Heb jij echter over de volgende vraag nagedacht? Waarom bidden veel gelovigen, zelfs dominees en priesters ook in de naam van de Heer, maar ontvangen ze Gods bescherming niet en verliezen ze hun leven juist in de rampen?

Lees verder “Tijdens de rampen bidden in Gods nieuwe Naam, kunnen wij door God worden beschermd.”

Alleen God kan ons van het lijden redden

In het leven worden veel mensen met veel moeilijkheden en pijnen geconfronteerd. Sommige mensen lijden onder het harde leven; sommige mensen lijden onder de mislukking van hun werk; sommige mensen lijden onder de mislukking van het huwelijk; sommige mensen lijden aan ziekten … Veel mensen voelen zich zwak, verward en hulpeloos omdat ze deze pijnen niet kunnen verdragen. Waarom is het leven zo pijnlijk? Hoe kunnen we van deze pijnen afkomen?

Lees verder “Alleen God kan ons van het lijden redden”

Hoe kunnen we Gods bescherming verkrijgen bij de rampen?

De rampen zijn de wereld aan het overspoelen en eisten het leven van veel mensen. Echter breekt het virus tweede keer uit. Meer mensen verloren hun baan en leven in moeilijkheid. We maken ons daar zorgen voor en zijn bang en weet niet hoe we moeten doen.
In feite moeten gelovigen geloven dat wat er ook gaat gebeuren, dit door God wordt toegestaan ​​en betekenis heeft. Dus de rampen komen, wat is de wil van God? Hoe moeten we door God worden beschermd? Beveel christelijke documentaires voor je aan ‘De zegen van Gods bescherming’ | Hoe we Gods bescherming kunnen verwerven tijdens de rampen van de laatste dagen? (Nederlandse ondertitels) weg zoeken om in de rampen door God te worden beschermd!

Lees verder “Hoe kunnen we Gods bescherming verkrijgen bij de rampen?”

De weg om de hemel binnen te kunnen gaan is hier!

Deze vraag mag bij het kunnen betreden van het hemels koninkrijk niet worden genegeerd. Sommige broeders en zusters die over het koninkrijk van de hemel spreken, geloven: Wij zijn door het geloof in de Heer Jezus al door Hem gered, zolang wij de naam van de Heer Jezus vast houden, hard werken voor de Heer en veel evangeliseren voor de Heer kunnen wij het koninkrijk der hemelen binnengaan als de Heer Jezus terugkomt! (Verwijzen naar: terugkomst van Jezus) Deze mening omvat onze opvattingen, maar is het ook in overeenstemming met de wil van God?

Lees verder “De weg om de hemel binnen te kunnen gaan is hier!”

Als je de Heer wilt verwelkomen! Herhaal de fouten van de Farizeeën niet.

Veel gelovigen stellen de Bijbel gelijk aan God, omdat zij denken dat mensen die de Bijbel hebben verlaten niet in God kunnen geloven. Zij denken dat Gods woorden allemaal al in de Bijbel staan en dat er buiten de Bijbel geen ander werk van de Heer is. Is deze gedachte in overeenstemming met de wil van de Heer? Als wij terug denken aan de periode dat de Heer Jezus aan het werk was, bleven de Farizeeën zich vasthouden aan het Oude Testament. Op het moment dat het werk en de woorden van de Heer Jezus het Oude Testament overtroffen, ontkenden zij dat het werk van de Heer Jezus van God afkwam en hebben zij Hem uiteindelijk aan het kruis genageld met de volgende naam: ‘Het werk overtreft de wetten van het Oude Testament’. De fouten van de Farizeeën laten ons zien hoe wij het níet moeten doen. Wij kunnen namelijk ernstig misleid worden vanwege hun houding. Als wij nog steeds in staat zijn om Gods werk en Zijn verschijning tot toetsen aan de letters van de Bijbel, zullen wij dan niet de fouten van de Farizeeën herhalen?

Lees verder “Als je de Heer wilt verwelkomen! Herhaal de fouten van de Farizeeën niet.”

Christelijke film ‘Geloof in God’ clip 3 – Wat betekenen Gods werk en verschijning voor de religieuze gemeenschap?

Hallo broeders en zusters, verlang je naar de wederkomst van de Heer Jezus? Weet je, wanneer de Heer Jezus in de laatste dagen weer in het vlees komt om te verschijnen en te werken, hoe Hij tarwe en onkruid, schapen en bokken, de wijze maagden en de wijze maagden en goede dienstknechten en slechte dienstknechten zal ontmaskeren?
De volgende video zal je het antwoord vinden.

Lees verder “Christelijke film ‘Geloof in God’ clip 3 – Wat betekenen Gods werk en verschijning voor de religieuze gemeenschap?”

Christelijke korte film‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Gods waarschuwing voor de mensheid in de eindtijd (Nederlandse ondertiteling | HD)

De voorbode de wederkomst van de Heer – Er zijn meer en meer ongerechtvaardigde dingen in de wereld. Het tijdperk van Noach is opnieuw gekomen!

En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den Zoon des mensen.Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven, tot den dag, op welken Noach in de ark ging, en de zondvloed kwam, en verdierf ze allen.Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden Maar op den dag, op welken Lot van Sódom uitging, regende het vuur en sulfer van den hemel, en verdierf ze allen.Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden
(LUKAS 17:26-30).

Lees verder “Christelijke korte film‘De dagen van Noach zijn gekomen’ | Gods waarschuwing voor de mensheid in de eindtijd (Nederlandse ondertiteling | HD)”