Zalig zijn de armen van geest

Dagelijkse bijbeltekst

Uit de woorden van de Heer begrijpen we dat de Heer van degenen houd die nederig zijn en de waarheid zoeken. Zulke mensen kunnen het hemelse koninkrijk der hemelen binnengaan. Wat voor soort mensen zijn de armen van geest bij het binnengaan van koninkrijk van God? Hoe kunnen we armen van geest zijn om Gods koninkrijk der hemel binnen te gaan? Daar dacht ik een hele poos over na, maar ik vond geen licht, en ik dacht er tot in de middag over door, toen ik toevallig een bijeenkomst had waar ik deze kwestie met mijn broeders en zusters kon bespreken en onderzoeken.

Lees verder “Zalig zijn de armen van geest”

Geloof alstublieft dat God altijd om je heen is

De grootste inspiratie in mijn ervaring is …
dat ongeacht welke moeilijkheden we tegenkomen
Geloof alstublieft dat God altijd om je heen is;
Ongeacht welke eenzaamheid we binnen hebben,
geloof alstublieft dat God begeleidt om je heen op elke moment;
Ongeacht welke ruigheden is er op onze levensweg ons leven ,
kom naar God en bid tot God, (kijk naar: christelijke gebeden)
Laat God worden als je leiding en hulp op elk moment,
Want waar je ook bent, Gods liefde zal altijd bij je zijn!

Lees verder “Geloof alstublieft dat God altijd om je heen is”

De alarmbel van de laatste dagen heeft geklonken!

We weten allemaal dat er voortekenen zijn dat de Heer Jezus in de laatste dagen zal terugkeren. Ik herinner me dat in 1 Timotheüs 3:1-4 staat: “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;”

Lees verder “De alarmbel van de laatste dagen heeft geklonken!”

Het mysterie van de naam van God in de Bijbel

Dagelijkse bijbeltekst:

Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Ik.
(JESAJA 43:11)

De HEERE, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.
(EXODUS 3:15)

Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en in der eeuwigheid.
(HEBREEËN 13:8)

En de zaligheid is in geen anderen; want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welken wij moeten zalig worden.
(HANDELINGEN 4:12)

Uit deze verzen kan worden opgemaakt dat Jehova en de Heer Jezus allebei de naam van God waren. Maar in het Oude Testament was de naam van God Jehova. En in het Nieuwe Testament was de naam van God Jezus. Waarom is Zijn naam veranderd? Wat zijn de betekenissen van deze namen? Zal de Heer nog een nieuwe naam veranderen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert?

Lees verder “Het mysterie van de naam van God in de Bijbel”

Wat betekent het om onderscheid te maken tussen mensen? Wat betekent het om mensen te beoordelen?

Gods woorden zijn praktisch, nauwkeurig en gepast, en er is geen enkel deel dat mensen beoordeelt. Het is dus het meest correct om de acties en daden van mensen te onderscheiden volgens Gods woorden, omdat de waarheid de maatstaf is voor het meten van alle mensen en dingen. Lees verder Wat betekent het om onderscheid te maken tussen mensen? Wat betekent het om mensen te beoordelen?