God te vertrouwen in ziekte

Vandaag ging ik op bezoek bij een zuster van Suriname, haar hartziek wordt steeds ernstig, dus moet ze geopereerd woorden, haar kind is nog jong en heeft verzorging nodig, ze is erg zwak. Ik ben geen dokter, noch kan ik haar medische hulp bieden, maar ik kan voor haar bidden, (kijk naar: christelijke gebeden) en ik communiceer Gods wil met haar en ervaringen van broeders en zusters die ziek hebben meegemaakt, zodat ze een sommige hulp kan krijgen. Dus ik vond een verhaal op internet, het gaat over ervaring die broeders en zusters ziek zijn geweest, dan las ik het voor aan haar. De hoofdpersoon in het artikel werd geconfronteerd met een ernstige ziekte, aan het begin maakte hij zorgen erover, later begon hij te vertrouwen op Gods woorden om te ervaren, tenslotte ontdeed hij zich van de band van de ziekte. Dit artikel heeft zuster veel bemoedigingen gegeven. Ongeacht hoe moeilijk in de toekomst, is ze bereid om ermee te confronteren.

Lees verder “God te vertrouwen in ziekte”

Weet je hoe je Gods werk kunt ervaren tijdens het lijden?

Verschillende mensen hebben verschillende verhalen, en iedereen heeft zijn eigen levensomgeving vanaf de geboorte tot het opgroeien. Komende uit verschillende periodes, iedereen heeft veel prachtige verhalen. In onze verhalen zijn er gejuich, gelach, verdriet en pijn. Ongeacht wat voor omgeving, dat is God die het voor ons allemaal heeft voorbereid. God geeft ons soms vrede en vreugde, zodat we van Gods liefde kunnen genieten. Soms loutert Hij ons ook, zodat we leren sterk te zijn in beproevingen van lijden. Maar wat er ook gebeurt, vergezelt God met ons in de stilte, voor ons gezorgd en ons bewaakt.

Lees verder “Weet je hoe je Gods werk kunt ervaren tijdens het lijden?”

Gods liefde was met mij in de donkere

De grootste inspiratie in mijn ervaring is …
dat ongeacht welke moeilijkheden we tegenkomen
Geloof alstublieft dat God altijd om je heen is;
Ongeacht welke eenzaamheid we binnen hebben,
geloof alstublieft dat God begeleidt om je heen op elke moment;
Ongeacht welke ruigheden is er op onze levensweg ons leven ,
kom naar God en bid tot God, (kijk naar: Dagelijks gebed christen)
Laat God worden als je leiding en hulp op elk moment,
Want waar je ook bent, Gods liefde zal altijd bij je zijn!

Lees verder “Gods liefde was met mij in de donkere”

Wil je een gelukkig thuis hebben?

Iedereen verlangt naar een warm en gelukkig thuis, om te kunnen rusten als we moe zijn en om getroost te worden als we pijn ervaren … Thuis is altijd onze veilige haven. Maar de realiteit is niet altijd wat mensen willen; want er zijn te veel verleidingen, te veel veranderingen en te veel problemen waardoor deze wens steeds verder van ons af komt te staan …

Lees verder “Wil je een gelukkig thuis hebben?”

Hoe je in ziekte je gebeden het beste kunt afstemmen op Gods wil: ze heeft het geleerd.

Het is onvermijdelijk dat mensen ziek worden wanneer ze volle granen eten. Als christen zijn we geen uitzondering. Als we ziek zijn, zullen we zeker tot God bidden. (Verwijzen naar: christelijke gebeden)Dan zullen we naar arts gaan. Als we niet beter worden, hebben we dan geen idee wat we moeten doen. Hoe moeten we ervaren als we ziek zijn? Hoe kunnen we het kalm onder ogen zien en echt vertrouwen in God hebben?
Vrienden, hoe heb je meegemaakt wanneer je ziek bent? Laten we dit artikel lezen om onze problemen in de ziekte op te lossen.

Lees verder “Hoe je in ziekte je gebeden het beste kunt afstemmen op Gods wil: ze heeft het geleerd.”

Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend

Vanaf jonge leeftijd heb ik mijn moeder, een kerkdiaken en zondagsschoollerares, gevolgd in het geloof in de Heer. Ik ging vaak naar bijeenkomsten en las de Bijbel met haar. Toen ik ouder werd, ging ik van de kindergroep over naar de tienergroep.

Lees verder “Nu ik de waarheid begrijp over het onderscheiden van de ware Christus en valse Christussen, ben ik niet langer blindelings afwerend”

Ken je het mysterie van de opstanding van de doden?

Om 15:00 uur zat Jiang Xun in een boot midden in een rivier te kletsen met zijn tante die was teruggekeerd naar China om te prediken.

Tijdens hun gesprek ontdekte Jiang Xun dat zijn tante de dingen met betrekking tot geloof nu duidelijker zag en een zeer uniek inzicht in hen had. Dus zei Jiang Xun jaloers: “Tante, nadat je deze keer terugkwam uit Amerika, is veel van waar je het over hebt gehad, wat ik nog nooit heb gehoord. Je hebt vast veel hebben verkregen in Amerika. Ik wil je graag een vraag stellen. De Bijbel zegt: ‘Aldus zegt de Heer Jehova tegen deze beenderen: “Zie, ik zal adem in jullie brengen en jullie zullen tot leven komen. Ik zal ook pezen op jullie leggen, jullie met vlees bekleden, een huid over jullie heen trekken en adem in jullie blazen, zodat jullie tot leven zullen komen en zullen weten dat ik Jehova ben”’ (Ezechiël 37:5-6). ‘In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt’ (1 Korintiërs 15:52). ‘Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de ​Heer​ zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die ​Christus​ toebehoren opstaan’ (Tessalonicenzen 4:16). Deze verzen zeggen duidelijk dat wanneer de Heer terugkomt, (Verwijzen naar: de wederkomst van de Heer)Hij grote wonderen zal tonen zodat de doden onmiddellijk tot opstanding zullen komen, en uit hun graven tevoorschijn komen zoals Lazarus deed. Op dat moment zullen we de martelaren tot de Heer zien. Niet lang geleden vertelde mijn oude klasgenoot me echter dat de opstanding van de doden niet is, zoals ik me had voorgesteld, dat de doden weer tot leven worden gebracht en uit hun graven komen. In plaats daarvan verwijst het naar degenen wier geest dood zijn en na de verdorvenheid van Satan tot leven komen. Ik begrijp niet helemaal wat hij me vertelde. Zou het kunnen dat mijn mening verkeerd is? Tante, kun je je mening bespreken?”

Lees verder “Ken je het mysterie van de opstanding van de doden?”

Katholicisme: er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken

Het zaad planten van de droom van het koninkrijk van de hemel

Ik ben geboren in een katholiek gezin en vanaf mijn jeugd leerde mijn grootmoeder me bidden en katholieke rituelen te volgen. Toen ik 15 was, begon ik de leerstellingen van het katholicisme op me te nemen, zoals goede daden te doen en anderen lief te hebben, en nam ik deel aan allerlei rituelen in de kerk. De priester zei vaak dat alleen als we met deze leerstellingen uitgerust zijn we ware gelovigen in God zouden kunnen zijn, en wanneer Hij dan zou komen, we opgenomen zouden worden in het koninkrijk van de hemel. Dus zei ik vaak tegen mezelf dat ik absoluut het kerkgebruik moest observeren en actief moest deelnemen aan kerkelijke activiteiten, zodat ik iemand kon worden die door God geliefd was, Zijn zegeningen kon ontvangen en opgenomen zou worden in het koninkrijk van de hemel.

Lees verder “Katholicisme: er is eindelijk hoop om mijn droom van het koninkrijk der hemelen te verwezenlijken”

troosteloosheid van kerk “ verliest het werk van Heilige Geest”

God heeft degenen die de waarheid liefhebben en dorst naar Zijn verschijning niet in de steek gelaten. God heeft de aankomst van de hongersnood gebruikt om hen te dwingen de ware weg te zoeken, en hen de wil van God en Gods voetstappen te laten vinden tussen de verwoesting in de kerken. Lees verder troosteloosheid van kerk “ verliest het werk van Heilige Geest”

Een Facebook-Bijbelstudie: weet u wat is het om de wil van de hemelse Vader te doen?

De wil van de Vader doen verwijst dus niet naar het ogenschijnlijk alles opgeven voor, en investeren in God, het betekent in alle dingen handelen volgens Gods woorden, liefde voor God najagen en God tevreden stellen, en het beschikken over volledige gehoorzaamheid en trouw aan God. Lees verder Een Facebook-Bijbelstudie: weet u wat is het om de wil van de hemelse Vader te doen?