Hoe moeten we in God geloven om door God te worden goedgekeurd?

In het echte leven kunnen we onvermijdelijk onbevredigende dingen tegenkomen, zoals: kinderen die ziek zijn, werk dat niet goed loopt, man en vrouw die op gespannen voet staan, een gezin die in een ramp verkeerd, enz. Wanneer we met deze dingen worden geconfronteerd, voelen we ons ongemakkelijk en pijnlijk in ons hart. Als sommige broeders en zusters deze moeilijkheden tegenkomen, moeten ze eerst bidden en Gods wil zoeken zonder te klagen. Sommige mensen zullen het verkeerd begrijpen en over God klagen en zelfs God verraden. Zijn onze manifestaties in overeenstemming met Gods wil? Hoe moeten we in God geloven om door God te worden geprezen?

Lees verder “Hoe moeten we in God geloven om door God te worden goedgekeurd?”

Ken je de norm om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan?

Nu de epidemie weer is uitgebroken, verlangen mensen die oprecht in de Heer geloven nog meer naar wederkomst van Christus om ons naar het koninkrijk der hemelen te brengen en rampen te vermijden. Maar ken je de norm om het koninkrijk des hemels binnen te gaan?

Lees verder “Ken je de norm om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan?”

Waarom drukt God alleen de waarheid uit, maar vertoont Hij geen wonderen en tekenen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert?

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen en de profetieën over de terugkeer van de Heer zijn in feite vervuld. We dat wanneer de Heer in de laatste dagen terugkeert, Hij woorden zal uitdrukken om de mens te redden. Waarom drukt God alleen de waarheid uit, maar vertoont Hij geen wonderen en tekenen wanneer Hij terugkeert in de laatste dagen?

Lees verder “Waarom drukt God alleen de waarheid uit, maar vertoont Hij geen wonderen en tekenen wanneer Hij in de laatste dagen terugkeert?”

Weet u het mysterie van Gods naam?

Degenen die bekend zijn met de Bijbel, weten dat Gods naam Johova was in het Tijdperk van de Wet, dat Gods naam Jezus was in het Tijdperk van Genade. En in Openbaring wordt er voorspeld dat God nog nieuwe naam heeft in de laatste dagen. Waarom heeft God de verschillende naam in de verschillende Tijdperk? Wat zijn de mysteries van deze namen van God?

Lees verder “Weet u het mysterie van Gods naam?”

wil je dan echt weten hoe het gebed door de Heer kan worden gehoord

Als je droog bent in het gebed en de aanwezigheid van de Heer niet voelt, wil je dan echt weten hoe het gebed door de Heer kan worden gehoord?

In ons dagelijks leven, als we echt God te bidden, kunnen we Gods leiding ontvangen, het gevoel hebben dat we een zeer hechte relatie met God hebben. Meestal luistert God echter niet naar onze gebeden en kunnen we Zijn aanwezigheid niet voelen. Wat is de oorzaak hiervan?Hieronder staan ​​14 geselecteerde Bijbelteksten over gebed en een aantal gerelateerde artikelen, die je uitleggen hoe je moet bidden, zodat God bereid is om te luisteren, je aanmoedigt om elke dag met Christus te wandelen en je helpen de kracht van gebed te laten ervaren.

Lees verder “wil je dan echt weten hoe het gebed door de Heer kan worden gehoord”

Hoe kunnen wij echt berouw bereiken

Tegenwoordig verspreidt de pandemie zich nog steeds over de hele wereld. Rampen zoals branden, overstromingen en aardbevingen vinden ook overal plaats. Ons dagelijkse leven wordt beïnvloed en ons leven en onze eigendommen worden bedreigd. Nu maken we ons het meest zorgen over hoe we deze rampen kunnen vermijden. De Heer Jezus zei ooit: “Bekeert u; want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen” (MATTHEÜS 4:17). De woorden van de Heer vertellen ons duidelijk dat alleen als we oprecht berouw hebben, we dan Gods barmhartigheid en bescherming kunnen verkrijgen, uiteindelijk kunnen worden gered en het koninkrijk van de hemel kunnen binnengaan. Dus wat is oprecht berouw? Laten we deze kwestie verder bespreken en onderzoeken; zie hiervoor onderstaand.

Lees verder “Hoe kunnen wij echt berouw bereiken”

Waar verwijst bidden zonder ophouden naar? Waarom zouden we bidden zonder ophouden?

1.Waarnaar verwijst bidden zonder ophouden naar?

Met betrekking tot de woorden van de apostel Paulus “bid​ onophoudelijk” (1 Tessalonicenzen 5:17), veel mensen interpreteren ze als voortdurend tot God te spreken en beschouwen het als een zeer moeilijk iets om te bereiken. In feite is bidden zonder ophouden geen soort uiterlijk ritueel. In plaats daarvan verwijst het naar ons christenen die God als groot eren, vertrouwen op en naar God kijken, in onze geest met God communiceren en te allen tijde voor God leven. Bidden zonder ophouden is niet vast te houden aan een bepaald formaat, noch is het beperkt tot een vaste tijd of plaats. Ongeacht of we vrij of druk zijn, sterk of zwak zijn, of onze omgeving comfortabel of hard is, of we moeilijkheden hebben of niet, of dat we overtredingen hebben begaan of niet, we kunnen tot God bidden en met Hem communiceren. Zelfs als onze handen bezig zijn iets te doen, kunnen we nog steeds tot God bidden in ons hart. Of we nu in de bus zitten, werken of prediken, we kunnen altijd tot God bidden, dicht tot Hem naderen met ons hart en onze harten kalmeren voor de Heer. Kortom, we kunnen altijd en overal oefenen met bidden. (Verwijzen naar: Dagelijks gebed christen)

Lees verder “Waar verwijst bidden zonder ophouden naar? Waarom zouden we bidden zonder ophouden?”

God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?

Bijbelverzen ter referentie:

“Streef ernaar in ​vrede​ te leven met allen en leid een ​heilig​ leven; wie dat niet doet zal de ​Heer​ niet zien” (Hebr. 12:14).

Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen” (Joh. 12:47–48).

Lees verder “God verloste de mensheid in het Tijdperk van Genade, dus waarom moet Hij dan het oordeelswerk in de laatste dagen nog doen?”

Hoe ontvang je eeuwige verlossing?

Spreek over “verlossing” en de meeste mensen denken dat geloven in de Heer de mens verlossing geeft en dat het betekent, dat wij voor altijd in Gods zaligheid mogen zijn; omdat in Romeinen 10:10 staat: “Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.” In onze ogen, door met ons hele hart in de Heer Jezus te geloven, gerechtvaardigd zijn door het geloof in Jezus en als wij Hem met onze woorden erkennen, krijgen we eeuwige verlossing. Dus als de Heer terugkeert, zal Hij ons rechtstreeks opnemen in het koninkrijk van de hemel. Wij zullen degenen zijn die eeuwige zaligheid van God ontvangen. Er zijn echter mensen die hierover twijfelen; ook al zijn we gered door ons geloof, we begaan nog steeds zonden, verliezen vaak ons humeur, zijn jaloers op anderen en hebben slechte gedachten. We volgen zelfs de kwaadaardige wereldse trends. De Heer Jezus heeft duidelijk gezegd: “Iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig” (Johannes 8:34-35). Zij die vaak zondigen en deze zonden weer belijden, zijn nog steeds dienaren van de zonde en kunnen absoluut niet het koninkrijk van de hemel binnengaan. Dus hoe kan dit dan betekenen dat wij eeuwige verlossing van God zullen ontvangen?

Lees verder “Hoe ontvang je eeuwige verlossing?”