Gods voetstappen nauwgezet volgen

De tekenen van de eindtijd in de Bijbel zijn verschenen

De pest verspreidt zich nog steeds. Sommige landen bevinden zich nog steeds geïsoleerd en zijn nog steeds geblokkeerd. Maar door gebrek aan voedsel lopen sommige mensen het risico van het raken van besmet met virus om te werken. Geconfronteerd met een dergelijke omgeving voelen veel mensen zich in paniek en hulpeloos. Hoe kunnen we dit probleem oplossen? Er is één pad. Dat is dat we terugkomst van Jezus zo snel mogelijk verwelkomen! Omdat de komst van verschillende rampen de profetieën van de komst van de Heer vervult. De Heer keert terug en redt ons van allerlei soorten lijden, dus moeten we aandacht besteden aan het zoeken naar Gods voetstappen. Alleen wanneer we de Heer ontmoeten, kunnen we de kans krijgen om door God beschermd te worden.

Lees verder “Gods voetstappen nauwgezet volgen”

Christelijk lied ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’

De Heer Jezus zegt: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27). De grootste hoop voor ons in het geloven in de Heer is om de Heer te kunnen verwelkomen en om door de Heer te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Tegenwoordig vervullen de frequente rampen de profetie over de komst van de Heer. Degenen die echt in de Heer geloven voelen dat de Heer teruggekeerd moet zijn. (kijk naar: de wederkomst van de Heer)

Lees verder “Christelijk lied ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’”

Dutch Christian Song ‘Wat is waar geloof?’

God zei: “Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft.

Lees verder “Dutch Christian Song ‘Wat is waar geloof?’”

Hoe je de komst van wederkomst van Christus behandelt, bepaalt of je door God kunt worden gered.

Nu de rampspoed groeit, verspreidt de pandemie zich snel over de hele wereld en veel gelovigen beseffen dat de profetieën met betrekking tot de wederkomst van de Heer in vervulling is gegaan. De Heer had misschien al terug moeten keren, maar sommige mensen vragen zich af of de Heer ondertussen al is teruggekeerd? Waarom hebben wij de Heer nog niet op de wolk zien neerdalen?

Lees verder “Hoe je de komst van wederkomst van Christus behandelt, bepaalt of je door God kunt worden gered.”

Christelijke muziek ‘Waar is mijn thuis’ God heeft mij een gelukkig gezin gegeven

“Ik hou m’n koffertje stevig vast en loop langs de weg. Ik voel me alleen en weet niet waar ik heen moet. Mijn kleine koffertje hier is m’n enige gezelschap. Dit is m’n enige thuis, het thuis waaraan ik niet kan ontsnappen. Waar is mijn thuis? O, waar zou het toch zijn? De wereld is zo groot, maar toch is er nog steeds geen thuis voor mij. Wie kan mij een warm thuis geven, het thuis van mijn tekeningen, het thuis van mijn dromen, thuis van mijn dromen?” … Ik kan het niet helpen om te tranen. Het kleine meisje in dit lied heeft een droom sinds haar jeugd, ze wilde een huis vinden dat hoort bij haar. Dit lied toont de stem van het hart van Wenya, toont ook de stemmen van de harten van de huidige kinderen als Wenya, omdat hun ouders gescheiden zijn, kinderen geen hun eigen huis hebben. Gelukkig is dat Wenya een huis van haar droom heeft gevonden nadat ze veel moeilijkheid heeft meegemaakt. Dit huis is met volle liefden en glorie…
Laten we luisteren naar de stem van haar hart!

Lees verder “Christelijke muziek ‘Waar is mijn thuis’ God heeft mij een gelukkig gezin gegeven”

Christelijk lied ‘Gods oordeel over alle naties en volken’ (Dutch subtitles)

Er gebeuren verschillende rampen. De voortekenen met betrekking tot de terugkeer van de komst van de Heer zijn al verschenen. Veel mensen beseffen dat de Heer al is teruggekeerd. Als wij nu Gods voetsporen nog niet zoeken, zullen we hoogwaarschijnlijk in de rampen vervallen. Sommigen zijn begonnen om aandacht te besteden aan het mysterie van de terugkomst van de Heer en zijn bezig met het zoeken naar Gods voetsporen. Hun hart ontwaakt geleidelijk aan. Het blijkt dat de rampen niet gebeuren om alle landen en volken te oordelen, maar tegelijkertijd zorgen deze rampen ervoor dat mensen de ware weg zoeken, onderzoeken en Gods redding accepteren. Het laat Gods liefde volledig zien. Beste broeders en zusters, laten we samen genieten van Christelijke muziek, ik geloof dat het je wat hulp zal brengen!

Lees verder “Christelijk lied ‘Gods oordeel over alle naties en volken’ (Dutch subtitles)”

Christelijke muziek ‘God zal hen die de waarheid zoeken verlichten en illumineren’ | Officiële muziek video

Christelijke muziek ‘God zal hen die de waarheid zoeken verlichten en illumineren’ | Officiële muziek video

Vers 1
Als je aandacht besteedt aan alles om je heen,
als je je gedachten en verlangens zuiver maakt,
als je je geest rustig houdt,
dan, wat je ook gebeurt, zal Gods woord je inspireren
en vind je de remedie.
Gods woord zal je inspireren, het is als een spiegel.
Kijk erin en je vindt een weg om te gaan.
Zo vind je een remedie: je wordt genezen van je ziekte.
Zo is Gods almacht. Dat kun je zeker weten.

Lees verder “Christelijke muziek ‘God zal hen die de waarheid zoeken verlichten en illumineren’ | Officiële muziek video”