Verwelkom de komst van de Heer, Wees geen huidige Tomas.

Momenteel vinden er wereldwijd rampen plaats en veel mensen beseffen dat de Heer is teruggekeerd en zoeken naar Gods manifestatie. Sommige mensen wachten echter nog steeds blindelings totdat de Heer openlijk op de wolk terugkomt en accepteren het niet dat Jezus eerst op een andere manier terugkomt, zij leven in hun eigen verbeeldingen en opvattingen. Het is op die manier gemakkelijk om terugkomst van Jezus mis te lopen en Hem dus niet te kunnen verwelkomen, waardoor wij vervolgens dus uiteindelijk door de Heer zullen worden verworpen.

Lees verder “Verwelkom de komst van de Heer, Wees geen huidige Tomas.”

Hoe je de komst van de Heer behandelt, bepaalt of je door God kunt worden gered.

Op dit moment verspreidt het virus zich nog steeds. Dat heeft een enorme schade veroorzaakt voor de hele wereld. Veel mensen lopen gevaarlijk om besmet te raken met dit virus en gebrek te lijden aan eten, wat zal leiden tot het probleem dat mensen niet meer kunnen overleven. Veel vrome christussen roepen in hun hart dat de Heer zo spoedig mogelijk terug zal komen om alle moeilijkheden te beëindigen en om ons te brengen naar koninkrijk van God.

Lees verder “Hoe je de komst van de Heer behandelt, bepaalt of je door God kunt worden gered.”

We de Heer willen verwelkomen, is de sleutel dat we onderscheid moeten maken tussen de ware weg en de valse.

De rampen gebeuren heel vaak. Het is het cruciale moment om de verschijning van de Heer te verwelkomen. Zoek en onderzoek je het niet omdat je niet weet hoe je de ware weg en de valse weg kunt onderscheiden nadat je het nieuws van de komst van de Heer heb gehoord? In feite, als je leert onderscheid te maken tussen de ware weg en de valse weg, hoef je je geen zorgen om misleid te worden. Ook zal de kans ook niet missen om de komst van de Heer te verwelkomen.(kijk naar: de wederkomst van de Heer) Over hoe we de ware weg van de valse weg kunnen onderscheiden, vertellen de woorden van God ons de weg.

Lees verder “We de Heer willen verwelkomen, is de sleutel dat we onderscheid moeten maken tussen de ware weg en de valse.”

Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?

Relevante woorden van God:

“Opgenomen worden” is niet van een lagere plek naar een hogere plek gaan zoals mensen zich inbeelden. Dit is een grote vergissing. Opgenomen worden verwijst naar mijn voorbestemming en uitverkiezing. Het is bedoeld voor allen die ik voorbestemd en uitverkoren heb. Zij die de status van eerstgeboren zoon, de status van zonen of volk hebben verkregen, zijn allemaal degenen die zijn opgenomen. Dit strookt helemaal niet met de opvattingen van mensen. Zij die in de toekomst een aandeel in mijn huis hebben, zijn allemaal mensen die voor mijn aangezicht zijn opgenomen. Dit is absoluut waar, onveranderlijk en kan door niemand weerlegd worden. Dit is de tegenaanval jegens Satan. Iedereen die ik voorbestemd heb, zal voor mijn aangezicht opgenomen worden.

uit ‘Hoofdstuk 104’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ Lees verder “Wat is de opname vóór de rampspoed? Wat is een overwinnaar die wordt gevormd vóór de rampspoed?”

Wat zijn de verschillen tussen het werk van de vleesgeworden God en het werk van de Geest?

Wat zijn de verschillen tussen het werk van de vleesgeworden God en het werk van de Geest?3. Wat zijn de verschillen tussen het werk van de vleesgeworden God en het werk van de Geest?

Bijbelverzen ter referentie:

“‘Laat mij toch uw majesteit zien,’ zei Mozes. Hij antwoordde: ‘Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn. Maar,’ zei hij, ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven’” (Ex. 33:18-20). Lees verder “Wat zijn de verschillen tussen het werk van de vleesgeworden God en het werk van de Geest?”

Gods werk en het werk van de mens – Deel één

Hoeveel van het werk van de mens is het werk van de Heilige Geest en hoeveel is de ervaring van de mens? Zelfs vandaag de dag kan je stellen dat mensen deze vragen nog altijd niet begrijpen, wat allemaal als reden heeft dat mensen de werkingsprincipes van de Heilige Geest niet begrijpen. Het werk van de mens waar ik het over heb, verwijst natuurlijk naar het werk van diegenen die het werk van de Heilige Geest hebben of die worden gebruikt door de Heilige Geest. Ik heb het niet over het werk dat zijn origine kent in de wil van de mens, maar het werk van de apostelen, werkers of gewone broeders en zusters binnen de reikwijdte van het werk van de Heilige Geest. Lees verder “Gods werk en het werk van de mens – Deel één”