Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’

Terugdenkend aan 2020heb, er is verdriet, vreugde, tegenslag en mislukking, maar toch ook veel baat. Tijdens de pijn van loutering, Gods liefde verliet me niet, en ze stelde me in staat om uit mijn pijn te komen, tijdens mijn tegenslag en mislukking, is het Gods woorden die mij moedigden, en mij in staat stelden om weer op te staan, zodat ik vooruit kon.

Lees verder “Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’”

2000 jarig-gebed is eindelijk uitgekomen

2000 jarig-gebed is eindelijk uitgekomen: Gods koninkrijk is op aarde neergedaald!

Tweeduizend jaar geleden heeft de Heer Jezus Zijn discipelen het volgende gebed aangeleerd: “Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde” (MATTHEÜS 6:10). Iedereen die echt in de Heer Jezus gelooft, hebben al die jaren op deze manier gebeden, en kijken tegelijkertijd uit naar de afdaling van Gods koninkrijk op aarde. Wij leven nu in de laatste dagen, de hele samenleving valt uit elkaar, de misdaad neemt toe en het stijgingspercentage ligt hoog. Mensen vechten onderling, vermoorden elkaar en de algemene situatie op de wereld is turbulent. Veel mensen die echt in de Heer Jezus geloven, hebben de duistere wereld gezien, de “voor- en nadelen” van het wereldse leven gezien en verlangen daarom nog intenser naar de komst van Gods koninkrijk; zij verlangen namelijk naar een wereld waar gerechtigheid en licht regeert. …

Lees verder “2000 jarig-gebed is eindelijk uitgekomen”

De Heer Jezus komt terug!

Geliefde broeders en zusters, wachten jullie de terugkeer van God? Verlangen jullie vurig de wederkomst van de Verlosser om ons uit de zonde te redden? Een groep Christenen die de wederkomst van de Heer verwachten om te dansen op vreugdevolle muziek. Ze zongen: “Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht aanschouwen? Heb je niet vurig gewenst dat je God in de hemel mocht begrijpen? Heb je niet vurig gewenst om de eindbestemming van de mensheid te kennen?” Uit ‘Weet je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’. “Toen ik hoorde dat iemand zei: “God komt terug en Hij brengt nieuw werk, God leeft weer met de mensheid op aarde.” Ik geloof dat we allemaal deze mysteries willen weten.

Lees verder “De Heer Jezus komt terug!”

Nederlandse muzikale Drama ‘Het verhaal van Xiaozhen’ | Nieuwe video

Lieve mensen, bent u vaak geschaad door de relatie van het belangen tussen mensen en leeft in de pijn? Bent u de trends van de wereld aan het wennen omdat je doorleven wilt? Bovendien je met je ware hart met de mensen omgaan, maar altijd een averechts effect hebt? Leven mensen niet alleen in de behandelen met de geld en belangen, sterke nog leven ze in het strijd van de reputatie en belangen, en verraden ze elkaar. Als we in zo’n situatie leven, hoe gaan we de uitweg zoeken? Musical ‘Het verhaal van Xiaozhen’ laten ons weten.

Lees verder “Nederlandse muzikale Drama ‘Het verhaal van Xiaozhen’ | Nieuwe video”

Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods verschijning’

Broeders en zusters, Vandaag de dag zijn de laatste dagen. We hopen allemaal dat de Heer aan ons zal verschijnen om ons mee te nemen naar het Hemels koninkrijk. Begrijpen we dit onderwerp ook echt? Wat betekent Gods verschijning dan?
Wat is de ware betekenis van Gods verschijning aan de mensen? Luister alsjeblieft naar het christelijke lied ‘ De betekenis van Gods verschijning’; Op welke manier zal de Heer aan de mensheid verschijnen in de laatste dagen?

Lees verder “Christelijke muziek ‘De betekenis van Gods verschijning’”

‘God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht’ (Officiële muziek video)

De Heer Jezus liet ons zo bidden: “Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.” (Mattheüs 6: 9-10) “2000 jaar lang verwachten christenen de komst van Gods koninkrijk, dat Gods wil op aarde uitvoert, vandaag is dit verlangen eindelijk gekomen. Gods koninkrijk is naar de aarde afgedaald! Laten we samen genieten van muziek video! ‘God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht’

Lees verder “‘God heeft Zijn glorie naar het oosten gebracht’ (Officiële muziek video)”

Nederlands Musical Drama | mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten

Gods uitverkoren mensen scharen zich rond de troon van God en zingen en dansen blij om de ultieme vervulling van Gods prachtige werk te vieren! ik had niet verwacht dat ik vandaag gelukkig was om de scenen die Gods koninkrijk zal komen te zien. Dit is zo grote genade van God! .Amen! Halleluja! Lees verder Nederlands Musical Drama | mensen hebben de heiligheid teruggekregen die ze ooit bezaten