Christelijk lied ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’

De Heer Jezus zegt: “Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen” (MATTHEÜS 24:27). De grootste hoop voor ons in het geloven in de Heer is om de Heer te kunnen verwelkomen en om door de Heer te worden opgenomen in het koninkrijk van de hemel. Tegenwoordig vervullen de frequente rampen de profetie over de komst van de Heer. Degenen die echt in de Heer geloven voelen dat de Heer teruggekeerd moet zijn. (kijk naar: de wederkomst van de Heer)

Lees verder “Christelijk lied ‘Gods glorie schijnt uit het oosten’”

De wijze maagden luisteren goed naar Gods stem

Hoe kun je Gods stem herkennen? Gods uitspraak heeft bepaalde kenmerken

Laten wij eerst na gaan denken over de volgende vraag: Hoe heeft God alle dingen, de hemel en de aarde gemaakt? Hoe heeft de Heer Jezus Lazarus opgewekt uit de dood? Het is waar, dit staat allemaal in Gods woorden. In het begin heeft God met Zijn stem de hemel en aarde geschapen. De Heer Jezus heeft Zijn stem gebruikt bij het tot leven roepen van Lazarus. Het is dus duidelijk te zien dat Gods woord kracht en gezag bezit. Dat kan niemand God nadoen.

Lees verder “De wijze maagden luisteren goed naar Gods stem”

Weet je hoe je Gods werk kunt ervaren tijdens het lijden?

Verschillende mensen hebben verschillende verhalen, en iedereen heeft zijn eigen levensomgeving vanaf de geboorte tot het opgroeien. Komende uit verschillende periodes, iedereen heeft veel prachtige verhalen. In onze verhalen zijn er gejuich, gelach, verdriet en pijn. Ongeacht wat voor omgeving, dat is God die het voor ons allemaal heeft voorbereid. God geeft ons soms vrede en vreugde, zodat we van Gods liefde kunnen genieten. Soms loutert Hij ons ook, zodat we leren sterk te zijn in beproevingen van lijden. Maar wat er ook gebeurt, vergezelt God met ons in de stilte, voor ons gezorgd en ons bewaakt.

Lees verder “Weet je hoe je Gods werk kunt ervaren tijdens het lijden?”

Geloof alstublieft dat God altijd om je heen is

De grootste inspiratie in mijn ervaring is …
dat ongeacht welke moeilijkheden we tegenkomen
Geloof alstublieft dat God altijd om je heen is;
Ongeacht welke eenzaamheid we binnen hebben,
geloof alstublieft dat God begeleidt om je heen op elke moment;
Ongeacht welke ruigheden is er op onze levensweg ons leven ,
kom naar God en bid tot God, (kijk naar: christelijke gebeden)
Laat God worden als je leiding en hulp op elk moment,
Want waar je ook bent, Gods liefde zal altijd bij je zijn!

Lees verder “Geloof alstublieft dat God altijd om je heen is”

Verwelkom de komst van de Heer, Wees geen huidige Tomas.

Momenteel vinden er wereldwijd rampen plaats en veel mensen beseffen dat de Heer is teruggekeerd en zoeken naar Gods manifestatie. Sommige mensen wachten echter nog steeds blindelings totdat de Heer openlijk op de wolk terugkomt en accepteren het niet dat Jezus eerst op een andere manier terugkomt, zij leven in hun eigen verbeeldingen en opvattingen. Het is op die manier gemakkelijk om terugkomst van Jezus mis te lopen en Hem dus niet te kunnen verwelkomen, waardoor wij vervolgens dus uiteindelijk door de Heer zullen worden verworpen.

Lees verder “Verwelkom de komst van de Heer, Wees geen huidige Tomas.”

Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’

Terugdenkend aan 2020heb, er is verdriet, vreugde, tegenslag en mislukking, maar toch ook veel baat. Tijdens de pijn van loutering, Gods liefde verliet me niet, en ze stelde me in staat om uit mijn pijn te komen, tijdens mijn tegenslag en mislukking, is het Gods woorden die mij moedigden, en mij in staat stelden om weer op te staan, zodat ik vooruit kon.

Lees verder “Christelijk lied ‘Gods liefde omringt mijn hart’”

Tijdens de rampen bidden in Gods nieuwe Naam, kunnen wij door God worden beschermd.

Momenteel worden de rampen steeds groter, vasten en bidden veel mensen om de naam van de Heer aan te roepen en om de bescherming van de Heer te kunnen verkrijgen. Heb jij echter over de volgende vraag nagedacht? Waarom bidden veel gelovigen, zelfs dominees en priesters ook in de naam van de Heer, maar ontvangen ze Gods bescherming niet en verliezen ze hun leven juist in de rampen?

Lees verder “Tijdens de rampen bidden in Gods nieuwe Naam, kunnen wij door God worden beschermd.”

Dutch Christian Song ‘Wat is waar geloof?’

God zei: “Geloof in God’ betekent geloven dat er een God is. Dit is het meest eenvoudige concept van het geloof in God. Geloven dat er een God is, is bovendien niet hetzelfde als oprecht in God geloven. Zoiets is eerder een simpele overtuiging waarmee religie sterk wordt geïmpliceerd. Oprecht geloof in God houdt in dat je het woord en werk van God ervaart op basis van een overtuiging dat God in alle dingen soeverein is. Daardoor word je bevrijd van je verdorven gezindheid, voldoe je aan de wens van God en leer je God kennen. Alleen door zo’n traject kan er worden gezegd dat je in God gelooft.

Lees verder “Dutch Christian Song ‘Wat is waar geloof?’”

De alarmbel van de laatste dagen heeft geklonken!

We weten allemaal dat er voortekenen zijn dat de Heer Jezus in de laatste dagen zal terugkeren. Ik herinner me dat in 1 Timotheüs 3:1-4 staat: “En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;”

Lees verder “De alarmbel van de laatste dagen heeft geklonken!”